Jakie są rodzaje szkoleń medycznych?

0
948

Szkolenia medyczne są przydatne nie tylko do rozwoju, ale także usystematyzowania zdobytej dotychczas wiedzy i umiejętności. Różnorodne warsztaty i kursy organizowane są z różnych dziedzin z zakresu medycyny, by doszkalać personel medyczny oraz zapoznawać z zasadami udzielania pierwszej pomocy służby mundurowe i cywilów. 

Zajęcia nie tylko dla ratowników i pielęgniarek 

Szkolenia medyczne organizowane są zarówno przez instytucje publiczne i prywatne, jak również w ramach wewnętrznego szkolenia pracowników obiektów medycznych. Szkolenia mogą mieć różny zakres i charakter w zależności od tego dla jakiej grupy są dedykowane. Najczęściej organizowane są zajęcia dla ratowników medycznych i pielęgniarek. Obejmują one swoim zakresem m.in. czynności ratunkowe, resuscytację, opatrywanie ran, unieruchamianie kręgosłupa oraz postępowanie w sytuacji zdarzenia masowego lub katastrofy. 

Do grupy popularnych szkoleń należą także zajęcia z pierwszej pomocy. Takie kursy są organizowane w formie szkolenia dla straży czy policji, jak również w szkołach. Ich zakres obejmuje przede wszystkim podstawowe zasady bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w razie wypadku z uwzględnieniem procesu reanimacji. W przypadku kursów specjalistycznych tego typu, przeznaczonych dla pracowników medycznych obejmują one dodatkowe działania, np. defibrylację. 

Różne rodzaje kursów medycznych

Wśród popularniejszych kursów dla pracowników medycznych należy wymienić kurs: 

  • ochrony radiologicznej pacjentów;
  • rejestracji medycznej;
  • medycyny estetycznej i ogólnej;
  • dermatologii;
  • ultrasonografii;
  • geriatrii;
  • zarządzania jakością w służbie zdrowia;
  • opieki nad osobami starszymi, chorymi oraz niepełnosprawnymi;

Kursy postępowe – doszkalanie z technologii

Innym rodzajem szkolenia dla medyków są kursy, mające na celu zapoznanie z nowymi możliwościami technologicznymi w służbie zdrowia. Takie kursy mają za zadanie zapoznawać pracowników z  nowymi rozwiązaniami i narzędziami, stosowanymi w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Uwzględnia to stosowanie elektronicznego systemu informacji, Internetu w celach medycznych – e–recepta, e–skierowanie, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna oraz Internetowe Konto Pacjenta (IKP).